An Lão (Bình Định) nhiều diện tích lúa Đông Xuân bị sâu bệnh hại - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống

Đã tải lên ngày 02/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoàng Tuấn Dũng

Hoàng Tuấn Dũng

Được biết, qua kiểm tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện An Lão cho thấy, có gần 1/3 diện tích lúa Đông Xuân bón phân thiếu cân đối, một số chân ruộng phèn lúa trổ nghẹn đòng, nguy cơ tạo nhiều hạt lép khi thu hoạch.

Thẻ

lúa Đông Xuân

,

An Lão

,

Bình Định

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này