'An ơi, con đã nhìn thấy chưa, đôi mắt của con đã được thắp sáng thêm một lần nữa rồi'

Đã tải lên ngày 06/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Quỳnh Như Bùi

Quỳnh Như Bùi

Trong thời gian tích tắc để nhìn vào đôi mắt của 2 bệnh nhân được ghép giác mạc, chị Dương cảm tưởng như đuợc gặp lại con mình lần nữa. "An ơi, con đã nhìn thấy chưa, đôi mắt của con đã được thắp sáng thêm một lần nữa rồi".

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này