Ảnh: Hiện trường bên trong vụ cháy gần Bệnh viện Nhi Trung ương

Đã tải lên ngày 20/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi

Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này