Áo đấu và bóng U23 Việt Nam đã có chủ với giá 20 tỉ đồng

Đã tải lên ngày 12/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phạm Quang Thịnh

Phạm Quang Thịnh

Có thêm 20 tỷ để giúp đỡ người nghèo rồi.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này