Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão lại hướng thẳng vào miền Nam

Đã tải lên ngày 02/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
RUỒI

RUỒI

Lại bão rồi =.=

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này