ATM quá tải, cãi lộn vì không rút được tiền tiêu Tết

Đã tải lên ngày 11/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
LynhChi

LynhChi

ATM quá tải rồi, căng quá.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này