Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước

Đã tải lên ngày 23/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hang Duong Thuy

Hang Duong Thuy

Ngày 23/9, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký Thông báo số 317 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này