Bà Phan Thị Mỹ Thanh và lãnh đạo Đồng Nai vi phạm những gì?

Đã tải lên ngày 16/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Tan Nhat

Tan Nhat

Trước khi Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận một số vi phạm ở Đồng Nai, ngoài việc kiểm tra các dấu hiệu vi phạm tại một số dự án, đoàn công tác còn làm rõ thêm quy trình đề bạt, bổ nhiệm một số cán bộ.

Thẻ

UBKT TRUNG ƯƠNG

,

LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG NAI

,

KỶ LUẬT CÁN BỘ

,

THỜI SỰ

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này