Bác đề xuất thu hồi 1.581 tỉ đồng tạm ứng cho siêu dự án chống ngập

Đã tải lên ngày 25/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Ngọc Hân

Trần Ngọc Hân

Trung tâm chống ngập cùng các sở, ban, ngành liên quan không đồng ý với đề xuất thu hồi 1.581 tỉ đồng tạm ứng cho siêu dự án chống ngập của đơn vị tư vấn giám sát hợp đồng.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này