Bài toán về đồng hồ cát của Harry Potter

Đã tải lên ngày 25/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Huy Nguyễn

Huy Nguyễn

Harry Potter cần đun một dung dịch trong đúng 9 phút nhưng trong tay cậu chỉ có một đồng hồ cát 4 phút và một chiếc 7 phút.

Thẻ

giải toán

,

Giáo dục

,

đồng hồ cát

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này