Ban Bí thư quyết định kỷ luật ông Lê Phước Thanh

Đã tải lên ngày 05/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
hữu thức

hữu thức

Ngày 5.2.2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thẻ

chính trị

,

tin tức

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này