Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương xử lý vụ Mobifone mua cổ phần AVG

Đã tải lên ngày 08/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Tuyết Hoa

Tuyết Hoa

Ngày 8.3, Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn số 6106-CV/VPTW về việc xử lý vụ Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Thẻ

Mobifone

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này