Bản hợp đồng “định mệnh” đẩy ông Đinh La Thăng cùng thuộc cấp vào vòng lao lí

Đã tải lên ngày 18/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Bigbang

Bigbang

Định mệnh đưa đẩy nốt Thăng thành nốt trầm

Thẻ

Trịnh Xuân Thanh

,

Đinh La Thăng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này