Bằng chứng hẹn hò của Dương Dương - Trương Thiên Ái: Cùng mặc chung nhau chiếc áo sơ mi sờn chỉ?

Đã tải lên ngày 23/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Ngọc Đức

Trần Ngọc Đức

Đáng chú ý là chi tiết cổ áo sờn chỉ. Không lẽ là thiệt sao trời?

Thẻ

Dương Dương

,

Trương Thiên Ái

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này