Báo động, 29% trẻ em và thanh niên Việt Nam có vấn đề tâm thần

Đã tải lên ngày 09/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thúy quỳnh

thúy quỳnh

Nghiên cứu của Unicef cho thấy 8-29% trẻ em và trẻ vị thành niên Việt Nam mắc các vấn đề về sức khoẻ tâm thần, 2,3% trẻ vị thành niên tự tử.

Thẻ

sức khoẻ

,

tin tức

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này