Báo Hàn tung tin Lee Joon cố tự tử trong quân đội, công ty chủ quản phủ nhận

Đã tải lên ngày 12/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đặng Diệu Thảo

Đặng Diệu Thảo

Thông tin chấn động dịp cuối năm

Thẻ

KPOP

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này