Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ chối thanh toán hơn 40,8 tỷ đồng

Đã tải lên ngày 24/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
phi khanh

phi khanh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong tháng 1/2018, đã từ chối 93.397 hồ sơ thanh toán với số tiền hơn 40,8 tỷ đồng, trong đó tại TP Hồ Chí Minh là 18,4 tỷ đồng (chiếm 1,55%) và TP Hà Nội là 11,2 tỷ đồng (1,09%).

Thẻ

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này