Bão lớn đổ vào châu Âu, ít nhất 8 người đã thiệt mạng

Đã tải lên ngày 21/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đỗ Trọng Nhân

Đỗ Trọng Nhân

Lại 1 năm mưa bão nữa rồi. Cả nhà nhớ theo dõi thường xuyên để cập nhật thông tin nhé

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này