Bạo lực học đường khiến học sinh, sinh viên bị sang chấn tâm lý

Đã tải lên ngày 20/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đặng Mai Phương

Đặng Mai Phương

Nghiên cứu cho thấy một bộ phận không nhỏ học sinh, sinh viên đã có những sang chấn tâm lý nguy hiểm sau khi bị bạo lực học đường.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này