Bao nhiêu người mất chức dưới nhiệm kỳ ông Trump?

Đã tải lên ngày 23/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Khang Lê

Khang Lê

Dạo này anh Trump làm căn quá

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này