Báo nước ngoài tung hô chiến thắng vĩ đại của Việt Nam

Đã tải lên ngày 23/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Love Anime

Love Anime

Quả là 1 chiến thắng vĩ đại

Thẻ

U23 Qatar

,

U23 Việt Nam

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này