Bão Sanba giật cấp 11 có thể đi vào Nam Trung Bộ trong Tết này

Đã tải lên ngày 12/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Cao Hà Phương

Cao Hà Phương

Tết mà bão là thấy không vui rồi đó nha.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này