Bão Sanba giật cấp 11-12 đang hướng vào biển Đông

Đã tải lên ngày 11/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

Tết tới nơi mà bão là không vui rồi, mong là bão sẽ không vào Việt Nam.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này