Bão số 16 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Nam bộ mưa lớn

Đã tải lên ngày 26/12/2017

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
CI17

CI17

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này