Bão tan, người dân Bạc Liêu vỡ òa trở về nhà | Báo Giao thông

Đã tải lên ngày 26/12/2017

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoàng Bình Minh

Hoàng Bình Minh

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này