Bão Tembin đang suy yếu, giảm dần cường độ khi tiến vào đất liền các tỉnh Tây Nam Bộ

Đã tải lên ngày 23/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Võ Lina

Võ Lina

Cầu trời cho tai qua nạn khỏi

Thẻ

Thiên nhiên

,

Tây Nam Bộ

,

Bão Tembin

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này