Bão Tembin đi qua làm tắt đi ý nghĩ về giáng sinh của các chiến sĩ ở Trường Sa

Đã tải lên ngày 25/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Vương Khánh Toàn

Vương Khánh Toàn

Trong đầu các chiến sĩ không suy nghĩ gì khác ngoài việc sẵn sàng đối phó với bão, thậm chí bỏ qua những giấc ngủ để thức cùng bão Tembin

Thẻ

Bão số 16

,

bão Tembin

,

Trường Sa

,

Nhà giàn DK1

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này