Bảo Thanh bức xúc lên tiếng vì FB bị giả mạo quá nhiều

Đã tải lên ngày 26/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ngọc Trinh Trinh

Ngọc Trinh Trinh

Làm người nổi tiếng khổ vậy đấy

Thẻ

Bảo Thanh

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này