Bảo Thy, Phương Ly xuất hiện trong danh sách giọng nữ trẻ xuất sắc gây tranh cãi

Đã tải lên ngày 18/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phạm Bá Đức

Phạm Bá Đức

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này