Bắt 10 phụ nữ Việt trong đường dây mại dâm ở Đài Loan

Đã tải lên ngày 26/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Phạm Hạnh Nguyên

Nguyễn Phạm Hạnh Nguyên

Giới chức Đài Loan, Trung Quốc ngày 22/2 bắt giữ 10 phụ nữ Việt Nam và 3 người Đài Loan trong đợt truy quét một đường dây mại dâm.

Thẻ

mại dâm

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này