Bất cập khi cắt thẻ BHYT theo hộ gia đình

Đã tải lên ngày 23/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Xuân Én

Xuân Én

Khi DN yêu cầu cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT cho NLĐ thì cơ quan BHXH cho biết đã trùng mã số nên không thể cấp thêm thẻ BHYT

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này