Bắt cơ sở sử dụng chất nghi là nhựa thông làm sạch lông vịt

Đã tải lên ngày 19/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Bồ Tùng Linh

Bồ Tùng Linh

Chủ cơ sở thừa nhận mới sử dụng chất rắn màu vàng trong hai bao tải nấu lên thành dung dịch màu đen để làm sạch lông cho hơn 1.000 con vịt.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này