Bệnh viện phải xin lỗi vì mổ nhầm bệnh nhân

Đã tải lên ngày 03/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phạm Quang Thịnh

Phạm Quang Thịnh

Nhầm lẫn thật nguy hiểm

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này