Bị cáo Đinh La Thăng kiến nghị xác định lại giá trị thiệt hại

Đã tải lên ngày 19/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
liên minh

liên minh

GIảm được tiền ắt sẽ giảm được án

Thẻ

Đinh La Thăng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này