Bị cáo Đinh La Thăng xin nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu

Đã tải lên ngày 24/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hiếu Ngô

Hiếu Ngô

Ông Đinh La Thăng khai rằng mình giữ vai trò Chủ tịch HĐTV PVN từ tháng 2/2006, đến đầu tháng 8/2011. Tháng 6/2010, bị cáo có ký nghị quyết đồng ý về chủ trương giao cho PVC làm tổng thầu dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, sử dụng vốn của PVN tại PVPower và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Thẻ

Đinh La Thăng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này