Bị đá đểu chuyện chia tay vẫn đi xe Cường Đôla tặng, Hạ Vi đáp trả thâm thúy thế này

Đã tải lên ngày 08/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoàng Hùng

Hoàng Hùng

Dù đã chia tay và Cường Đôla cũng hạnh phúc bên người yêu mới nhưng Hạ Vi vẫn còn gặp những tin nhắn khơi gợi lại chuyện cũ.

Thẻ

Xe nyc tặng

,

Người cũ

,

Hạ Vi

,

Cường Đô-La

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này