Bị fan Trường Giang xúc phạm nặng nề, Quý Bình ra tối hậu thư, nếu không lên tiếng sẽ lãnh hậu quả!

Đã tải lên ngày 19/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Yến Ngọc

Trần Yến Ngọc

Showbiz lại dậy sóng rồi. Hóng tiếp thôi cả nhà ơi

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này