Bi kịch người phụ nữ 34 năm không thể cười vì căn bệnh cực hiếm chỉ 8:10.000 người mắc

Đã tải lên ngày 27/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trịnh Thu Thảo

Trịnh Thu Thảo

Cate Wallwork (Anh) sinh ra là một người phụ nữ bình thường. Nhưng rồi tai họa ập đến vào năm 17 tuổi, khiến cô không thể cất nổi một nụ cười trong suốt 34 năm.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này