Bị Taylor Swift "đâm chọt" trong bài hát mới, Calvin Harris đã phản ứng thế nào?

Đã tải lên ngày 18/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thanh tâm

thanh tâm

Bị Taylor Swift "đâm chọt" trong bài hát mới, Calvin Harris đã phản ứng thế nào?

Thẻ

Sao

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này