Bị xiên chết vì chê bạn quá béo

Đã tải lên ngày 18/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
hồng thơ

hồng thơ

Đấy lại chê bai người khác, tự rước họa vào người à?

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này