Bia sả, ớt, bia chanh leo củ dền: Hàng lạ "made in Vietnam"

Đã tải lên ngày 18/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Văn Hoàng Sơn

Nguyễn Văn Hoàng Sơn

made in Vietnam

Thẻ

xã hội

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này