Bia Tết mỗi nơi một giá

Đã tải lên ngày 07/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thùy Vũ

Thùy Vũ

Càng gần Tết, giá bắt đầu tăng nhưng có những nơi giá chênh nhau tới cả trăm nghìn đồng một thùng.

Thẻ

Tết 2018

,

tin tức

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này