Biết tin YoonA thay thế mình trong Hyori's Homestay 2, IU nói gì?

Đã tải lên ngày 18/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
duy trọng

duy trọng

Mong gái nhà m sẽ có một thời gian nghỉ ngơi, sau khi đã phải cố gắng rất nhiều

Thẻ

Hyori's Homestay 2

,

IU

,

YoonA

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này