Bình luận ‘vô học’ trong bài viết về U23 VN, ‘thầy’ Dan Hauer bị ‘ném đá’ SML trên Facebook

Đã tải lên ngày 25/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
hoàng nam

hoàng nam

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này