Bitconnect dừng hoạt động, từ 363,6 USD rớt giá còn 30 USD sau 1 đêm

Đã tải lên ngày 17/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
tuyết linh

tuyết linh

Nền tảng cho vay tiền mã hóa Bitconnect dừng hoạt động, giá trị sụt giảm 10 lần

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này