Block tận gốc trò chơi khiến huynh đệ tương tàn Everwing mà không cần unfriend

Đã tải lên ngày 15/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
ăn hàng ở không

ăn hàng ở không

block các thông báo game everwing phiền phức trên facebook

Thẻ

block game

,

everwing

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này