Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả

Đã tải lên ngày 12/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
liên minh huyền thoại

liên minh huyền thoại

Cái gì cũng có thể

Thẻ

chứng chỉ ngoại ngữ giả

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này