Bộ Công an công bố tổ chức chỉ đạo đặt bom sân bay Tân Sơn Nhất

Đã tải lên ngày 30/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Ngọc Hà

Lê Ngọc Hà

Mừng là đã bắt được bọn chúng rồi

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này