Bộ Giáo dục bị làm giả công văn cho học sinh nghỉ xem U23 Việt Nam

Đã tải lên ngày 25/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Hòa

Trần Hòa

Là giả nha mấy đứa. Đừng vội mừng

Thẻ

Bộ Giáo dục

,

U23 Việt Nam

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này