Bộ Quốc phòng xác minh lời khai 'mua phế liệu từ Trung tâm xử lý bom mìn'

Đã tải lên ngày 05/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
aka

aka

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này